Označené bezpečnostní ochrany

Funkce ochrany přístupu systému řízení, které používají bezpečnostní štítky pro rozhodnutí o řízení přístupu.


Labeled Security Protections

Access control protection features of a system that use security labels to make access control decisions.

Použito v metodice