PAA

Orgán pro schvalování politik

První úroveň certifikačního úřadu PKI, který schvaluje bezpečnostní politiku každé PCA.


PAA

Policy Approving Authority

First level of the PKI Certification Management Authority that approves the security policy of each PCA.

Použito v metodice