PAA

Orgán pro schvalování politik

První úroveň certifikačního úřadu PKI, který schvaluje bezpečnostní politiku každé PCA.

Použito v metodice