Paket

Datová jednotka, která je směrována ze zdroje do cíle v síti s přepojováním paketů.


Packet

Data unit that is routed from source to destination in a packet-switched network.

Použito v metodice