Paket Sniffer

Software, který zaznamenává síťovou komunikaci.


Packet Sniffer

Software that observes and records network traffic.

Použito v metodice