Pár klíčů

Dvě matematicky příbuzné klíče:

1) Jedno tlačítko lze použít k šifrování zprávy, která může být dešifrována pouze pomocí druhého klíče.

2) Dokonce i znát jeden klíč, je výpočetně nemožné objevit druhý klíč.


Key Pair

Two mathematically related keys:

1) One key can be used to encrypt a message that can only be decrypted using the other key.

2) Even knowing one key, it is computationally infeasible to discover the other key.

Použito v metodice