Parita

Bit (y) sloužící k určení, zda byl blok dat změněn.


Parity

Bit(s) used to determine whether a block of data has been altered.

Použito v metodice