Pasivní reakce

Možnost odpovědi v detekci narušení, ve kterém systém jednoduše hlásí a zaznamenává zjištěný problém a spoléhá na uživatele, aby provedl následnou akci.


Passive Response

A response option in intrusion detection in which the system simply reports and records the problem detected, relying on the user to take subsequent action.

Použito v metodice