Pasivní útok

Útok proti autentizačnímu protokolu, kdy útočník zachycuje data pohybující se po síti mezi navrhovatelem a ověřovatelem, ale nemění data (tzn. odposlouchává).


Passive Attack

An attack against an authentication protocol where the Attacker intercepts data traveling along the network between the Claimant and Verifier, but does not alter the data (i.e., eavesdropping).

Použito v metodice