Pasivní útok

Útok proti autentizačnímu protokolu, kdy útočník zachycuje data pohybující se po síti mezi navrhovatelem a ověřovatelem, ale nemění data (tzn. odposlouchává).

Použito v metodice