PBAC

Kontrola přístupu založená na zásadách

Forma kontroly přístupu, která používá zásady oprávnění, které jsou flexibilní v typech vyhodnocovaných parametrů (např. Identita, role, clearance, provozní potřeby, riziko a heuristika).


PBAC

Policy-Based Access Control

A form of access control that uses an authorization policy that is flexible in the types of evaluated parameters (e.g., identity, role, clearance, operational need, risk, and heuristics).

Použito v metodice