PCA

Certifikační úřad pro politiku

Druhá úroveň certifikačního úřadu PKI pro certifikaci, který formuluje bezpečnostní politiku, podle níž podřízené certifikační autority vydávají certifikáty s veřejným klíčem.


PCA

Policy Certification Authority

Second level of the PKI Certification Management Authority that formulates the security policy under which it and its subordinate CAs will issue public key certificates.

Použito v metodice