PED

Přenosné elektronické zařízení

Libovolný elektronický přístroj s jedinečnými nebo vícenásobnými schopnostmi záznamu, ukládání a nebo přenosu dat, hlasu, videa nebo fotografií. Patří sem, mimo jiné, notebooky, osobní digitální asistenti, kapesní osobní počítače, palmtopy, MP3 přehrávače, mobilní telefony, palcové disky, videokamery a pagery.


PED

Portable Electronic Device

Any nonstationary electronic apparatus with singular or multiple capabilities of recording, storing, and/or transmitting data, voice, video, or photo images. This includes but is not limited to laptops, personal digital assistants, pocket personal computers, palmtops, MP3 players, cellular telephones, thumb drives, video cameras, and pagers.

Použito v metodice