Peer Autentizace etnit

Proces ověření, zda je entita peer ve sdružení, jak je nárokováno.


Peer Entity Authentication

The process of verifying that a peer entity in an association is as claimed.

Použito v metodice