PIA

Posouzení dopadů na soukromí

Posouzení dopadů na soukromí nebo PIA je analýza shromažďování, používání, sdílení a udržování osobně identifikovatelných informací.


PIA

Privacy Impact Assessment

A Privacy Impact Assessment, or PIA, is an analysis of how personally identifiable information is collected, used, shared, and maintained.

Použito v metodice