PIA

Posouzení dopadů na soukromí

Posouzení dopadů na soukromí nebo PIA je analýza shromažďování, používání, sdílení a udržování osobně identifikovatelných informací.

Použito v metodice