Piconet

Piconet je ad hoc síť, která propojuje bezdrátovou skupinu uživatelů zařízení pomocí protokolů technologií Bluetooth. Piconet se skládá ze dvou nebo více zařízení zabývajících se stejným fyzickým kanálem (synchronizováno se společným časem a posloupností).


Piconet

A piconet is an ad hoc network that links a wireless user group of devices using Bluetooth technology protocols. A piconet consists of two or more devices occupying the same physical channel (synchronized to a common clock and hopping sequence).

Použito v metodice