PII

Osobně identifikovatelné informace

Informace, které mohou být použity k odlišení nebo sledování totožnosti jednotlivce, jako je jeho jméno, číslo sociálního zabezpečení, biometrické záznamy atd., Nebo v kombinaci s jinými osobními nebo identifikačními informacemi, které jsou propojeny nebo spojitelné s určitou osobou, jako datum a místo narození, rodné jméno matky atd.


PII

Personally Identifiable Information

Information which can be used to distinguish or trace an individual's identity, such as their name, social security number, biometric records, etc., alone, or when combined with other personal or identifying information which is linked or linkable to a specific individual, such as date and place of birth, mother’s maiden name, etc.

Použito v metodice