PII Úroveň důvěrnosti

Úroveň důvěrnosti PII - nízká, střední nebo vysoká - označuje potenciální škody, které by mohly vést k jednotlivým subjektům a / nebo organizaci, pokud by PII byly nevhodně zpřístupněny, použity nebo zveřejněny.

Použito v metodice