PII Úroveň důvěrnosti

Úroveň důvěrnosti PII - nízká, střední nebo vysoká - označuje potenciální škody, které by mohly vést k jednotlivým subjektům a / nebo organizaci, pokud by PII byly nevhodně zpřístupněny, použity nebo zveřejněny.


PII Confidentiality Impact Level

The PII confidentiality impact level—low, moderate, or high— indicates the potential harm that could result to the subject individuals and/or the organization if PII were inappropriately accessed, used, or disclosed.

Použito v metodice