PIV

Ověření osobní identity

Proces vytváření a využívání celoplošné bezpečné a spolehlivé formy identifikace pro federální zaměstnance a dodavatele na podporu HSPD 12, Politika společného identifikačního standardu pro federální zaměstnance a dodavatele.


PIV

Personal Identity Verification

The process of creating and using a governmentwide secure and reliable form of identification for federal employees and contractors, in support of HSPD 12, Policy for a Common Identification Standard for Federal Employees and Contractors.

Použito v metodice