PIVA

Akreditace ověřování osobní identity

Ověření správní správy o povolení provozu vydavatele karty PIV poté, co bylo zjištěno, že spolehlivost Emitenta byla uspokojivě prokázána prostřednictvím vhodných procesů hodnocení a certifikace.


PIVA

Personal Identity Verification Accreditation

The official management decision to authorize operation of a PIV Card Issuer after determining that the Issuer’s reliability has satisfactorily been established through appropriate assessment and certification processes.

Použito v metodice