PKE

Povolení veřejného klíče

Zahrnutí používání certifikátů pro bezpečnostní služby, jako je autentizace, důvěrnost, integrita dat a nereprodukce.


PKE

Public Key Enabling

The incorporation of the use of certificates for security services such as authentication, confidentiality, data integrity, and nonrepudiation.

Použito v metodice