PKI

Infrastruktura veřejných klíčů

Řada procesů a technologií pro přidružení šifrovacích klíčů s entitou, jemuž byly tyto klíče vydány.


PKI

Public key infrastructure

A series of processes and technologies for the association of cryptographic keys with the entity to whom those keys were issued.

Použito v metodice