Plán bezpečnostního programu

Formální dokument, který poskytuje přehled bezpečnostních požadavků na program zabezpečení informací pro celou organizaci a popisuje bezpečnostní kontroly řízení programů a společné bezpečnostní kontroly zavedené nebo plánované pro splnění těchto požadavků.


Security Program Plan

Formal document that provides an overview of the security requirements for an organization-wide information security program and describes the program management security controls and common security controls in place or planned for meeting those requirements.

Použito v metodice