Plán odstraňování

Plán na provedení sanace jedné nebo více hrozeb nebo zranitelných míst, které jsou vystaveny systémům organizace. Plán obvykle zahrnuje možnosti odstranění hrozeb a zranitelných míst a priority pro provádění sanace.


Remediation Plan

A plan to perform the remediation of one or more threats or vulnerabilities facing an organization’s systems. The plan typically includes options to remove threats and vulnerabilities and priorities for performing the remediation.

Použito v metodice