Plán programu zabezpečení informací

Formální dokument, který poskytuje přehled bezpečnostních požadavků na celoevropský program zabezpečení informací a popisuje kontroly řízení programu a běžné kontroly na místě nebo plánované pro splnění těchto požadavků.


Information Security Program Plan

Formal document that provides an overview of the security requirements for an organization-wide information security program and describes the program management controls and common controls in place or planned for meeting those requirements.

Použito v metodice