Platný datový prvek

Užitkové zatížení, přidružený datový řetězec nebo nonce, který splňuje omezení funkce formátování.


Valid Data Element

A payload, an associated data string, or a nonce that satisfies the restrictions of the formatting function.

Použito v metodice