PMA

Policy Management Authority

Vytvořený orgán, který dohlíží na vytváření a aktualizaci zásad pro obnovení certifikátů a klíčů, prozkoumá výkazy certifikace a obnovení klíčů, kontroluje výsledky auditů CA a klíčových zotavení pro shodu s pravidly, vyhodnocuje zásady týkající se domény pro přijetí v doméně a zpravidla dohlíží a spravujte certifikáty PKI a zásady obnovení klíčů.


PMA

Policy Management Authority

Body established to oversee the creation and update of Certificate Policies, review Certification Practice Statements, review the results of CA audits for policy compliance, evaluate non-domain policies for acceptance within the domain, and generally oversee and manage the PKI certificate policies. For the FBCA, the PMA is the Federal PKI Policy Authority.

Použito v metodice