PMA

Policy Management Authority

Vytvořený orgán, který dohlíží na vytváření a aktualizaci zásad pro obnovení certifikátů a klíčů, prozkoumá výkazy certifikace a obnovení klíčů, kontroluje výsledky auditů CA a klíčových zotavení pro shodu s pravidly, vyhodnocuje zásady týkající se domény pro přijetí v doméně a zpravidla dohlíží a spravujte certifikáty PKI a zásady obnovení klíčů.

Použito v metodice