POA&M

Plan of Action and Milestones

Dokument, který identifikuje úkoly, které je třeba splnit. Podrobně popisuje zdroje potřebné pro splnění prvků plánu, jakékoliv milníky při plnění úkolů a plánované termíny dokončení milníků.

Použito v metodice