POA&M

Plan of Action and Milestones

Dokument, který identifikuje úkoly, které je třeba splnit. Podrobně popisuje zdroje potřebné pro splnění prvků plánu, jakékoliv milníky při plnění úkolů a plánované termíny dokončení milníků.


POA&M

Plan of Action and Milestones

A document that identifies tasks needing to be accomplished. It details resources required to accomplish the elements of the plan, any milestones in meeting the tasks, and scheduled completion dates for the milestones.

Použito v metodice