Počáteční klíč

Počáteční klíč slouží k zahájení procesu aktualizace nebo generování klíčů.


Seed Key

Initial key used to start an updating or key generation process.

Použito v metodice