Počítačová bezpečnostní událost

Každá událost, která není součástí standardního provozu služby a která způsobuje nebo může způsobit přerušení nebo snížení kvality této služby.

Použito v metodice