Počítačová bezpečnostní událost

Každá událost, která není součástí standardního provozu služby a která způsobuje nebo může způsobit přerušení nebo snížení kvality této služby.


Computer Security Incident

Any event that is not part of the standard operation of a service and that causes, or may cause, an interruption to, or a reduction in, the quality of that service.

Použito v metodice