Počítačová kryptografie

Použití programu šifrovacího algoritmu počítačem k ověření nebo šifrování, dešifrování informací.


Computer Cryptography

Use of a crypto-algorithm program by a computer to authenticate or encrypt/decrypt information.

Použito v metodice