Počítačový virus

Počítačový program, který může sám kopírovat a infikovat počítač bez svolení nebo znalostí uživatele. Virus může poškodit nebo odstranit data v počítači, používat e-mailové programy k šíření do jiných počítačů nebo dokonce vymazat vše na pevném disku.


Computer Virus

A computer program that can copy itself and infect a computer without permission or knowledge of the user. A virus might corrupt or delete data on a computer, use email programs to spread itself to other computers, or even erase everything on a hard disk.

Použito v metodice