Podepsané údaje

Údaje o vygenerování digitálního podpisu.


Signed Data

Data on which a digital signature is generated.

Použito v metodice