Podmíněné služby

Escrow je finanční dohoda, kde třetí strana drží a upravuje platbu prostředků požadovaných pro dvě strany zapojené do dané transakce. Pomáhá zabezpečit transakce tím, že udrží platbu na zabezpečeném úschovním účtu, který je uvolněn pouze tehdy, jsou-li splněny všechny podmínky smlouvy, podléhající kontrole společnosti escrow.

Použito v metodice