Podmíněný klíč

Záloha soukromého klíče předplatitele a další relevantní informace na základě smlouvy o escrow nebo podobné smlouvy závazné pro účastníka, jejichž podmínky vyžadují, aby jeden nebo více zástupců držel soukromý klíč předplatitele ve prospěch účastníka, zaměstnavatele , nebo jinou stranou, na základě ustanovení uvedených v dohodě.


Key Escrow

A deposit of the private key of a subscriber and other pertinent information pursuant to an escrow agreement or similar contract binding upon the subscriber, the terms of which require one or more agents to hold the subscriber's private key for the benefit of the subscriber, an employer, or other party, upon provisions set forth in the agreement.

Použito v metodice