Podnik

Organizace s definovanou misí / cílem a definovanou hranicí, využívající informační systémy k provádění této mise a odpovědností za řízení vlastních rizik a výkonů.

Podnik může být tvořen ze všech nebo některých z následujících obchodních aspektů: akvizice, řízení programu, finanční řízení (např. Rozpočty), lidské zdroje, bezpečnost a informační systémy, informace a řízení misí.

Použito v metodice