Podnikové řízení rizik

Metody a procesy, které podnik používá ke zvládnutí rizik spojených s posláním podniku a na vybudování důvěry nezbytné pro to, aby podnik podporoval sdílené mise.

Zahrnuje identifikaci závislostí mise na podnikových schopnostech, identifikaci a stanovení priorit rizik spojených s definovanými hrozbami, zavedení protiopatření tak, aby byla zajištěn statický postoj rizika a efektivní dynamická reakce na aktivní hrozby, a vyhodnocuje výkon podniku vůči hrozbám a podle potřeby upravuje protiopatření.

Použito v metodice