Podnikové služby

Sada jedné nebo více počítačových aplikací a middlewarových systémů umístěných na počítačovém hardwaru, který poskytuje koncovým uživatelům a hostovaným aplikacím a službám mise standardní informační systémy.


Enterprise Service

A set of one or more computer applications and middleware systems hosted on computer hardware that provides standard information systems capabilities to end users and hosted mission applications and services.

Použito v metodice