Podpis

Rozpoznatelný rozlišovací vzorec spojený s útokem, jako je například binární řetězec ve viru nebo konkrétní sada úhozů používaných k získání neoprávněného přístupu k systému.


Signature

A recognizable, distinguishing pattern associated with an attack, such as a binary string in a virus or a particular set of keystrokes used to gain unauthorized access to a system.

Použito v metodice