Podpisový certifikát

Certifikát veřejného klíče, který obsahuje veřejný klíč určený k ověření digitálních podpisů spíše než šifrování dat nebo provádění jiných kryptografických funkcí.


Signature Certificate

A public key certificate that contains a public key intended for verifying digital signatures rather than encrypting data or performing any other cryptographic functions.

Použito v metodice