Podřízený certifikační úřad

V hierarchickém PKI certifikační úřad, jehož podpisový klíč certifikátu je certifikován jinou certifikační autoritou a jehož aktivity jsou omezeny touto certifikační autoritou.


Subordinate Certification Authority

In a hierarchical PKI, a Certification Authority whose certificate signature key is certified by another CA, and whose activities are constrained by that other CA.

Použito v metodice