Podsestava

Hlavní dělení sestavy ze sestávajícího balíku částí, prvků a obvodů, které vykonávají určitou funkci.


Subassembly

Major subdivision of an assembly consisting of a package of parts, elements, and circuits that perform a specific function.

Použito v metodice