Pojmenování autority

Funkce poskytovaná některými bránami firewall, která umožňuje přístup založený na pověření uživatele a výsledky zdravotních kontrol prováděných na zařízení klienta na dálku.


Naming Authority

An organizational entity responsible for assigning distinguished names (DNs) and for assuring that each DN is meaningful and unique within its domain.

Použito v metodice