Pokyn

Popis konkrétního způsobu, jak dosáhnout toho, co je méně normální než postup.


Guideline

A description of a particular way of accomplishing something that is less prescriptive than a procedure.

Použito v metodice