Pokyny pro vyhledávání

Součástí personalizačních poradenských organizací jsou specifické politické, regulační související technologie, související s přidělením systémů, provozní, environmentální, fyzická infrastruktura, přístup k veřejnému přístupu, související se škálovatelností, a ohledy na bezpečnostní cíle týkající se použitelnosti a provádění jednotlivých bezpečnostních kontrol v základní bezpečnostní kontrole.

Použito v metodice