Pokyny pro vyhledávání

Součástí personalizačních poradenských organizací jsou specifické politické, regulační související technologie, související s přidělením systémů, provozní, environmentální, fyzická infrastruktura, přístup k veřejnému přístupu, související se škálovatelností, a ohledy na bezpečnostní cíle týkající se použitelnosti a provádění jednotlivých bezpečnostních kontrol v základní bezpečnostní kontrole.


Scoping Guidance

A part of tailoring guidance providing organizations with specific policy/regulatory-related, technology-related, system component allocation-related, operational/environmental-related, physical infrastructure-related, public access-related, scalability-related, common control-related, and security objective-related considerations on the applicability and implementation of individual security controls in the security control baseline.

Použito v metodice