Politika Capstone

Pravidla společnosti Capstone se vztahují na e-mailové záznamy vytvořené nebo přijaté po 21. lednu 2013. E-mailové záznamy společnosti AGENCY jsou definovány jako e-mailové zprávy s přílohami, schůzkami kalendáře, úkoly a přepisy chatu vytvořenými a přijatými ve stejném systému jako e-mailové zprávy.


Capstone Policies

The Capstone policy applies to email records created or received after January 21, 2013. AGENCY email records are defined as email messages with attachments, calendar appointments, tasks, and chat transcripts created and received in the same system as email messages.

Použito v metodice