Politika informační bezpečnosti

Souhrn směrnic, předpisů, pravidel a postupů, které předepisují, jak organizace spravuje, chrání a distribuuje informace.


Information Security Policy

Aggregate of directives, regulations, rules, and practices that prescribes how an organization manages, protects, and distributes information.

Použito v metodice