Politika zabezpečení založená na pravidlech

Bezpečnostní politika založená na globálních pravidlech zavedených pro všechny subjekty. Tato pravidla obvykle závisí na porovnání citlivosti objektů, ke kterým se přistupuje, a vlastnictví odpovídajících atributů subjekty žádajícími o přístup.


Rule-Based Security Policy

A security policy based on global rules imposed for all subjects. These rules usually rely on a comparison of the sensitivity of the objects being accessed and the possession of corresponding attributes by the subjects requesting access.

Použito v metodice