Poradenství

Oznámení o významných nových trendech nebo vývoji týkající se ohrožení informačních systémů organizace. Toto oznámení může obsahovat analytické pohledy na trendy, záměry, technologie nebo taktiky protivníka zaměřeného na informační systémy.


Advisory

Notification of significant new trends or developments regarding the threat to the information systems of an organization. This notification may include analytical insights into trends, intentions, technologies, or tactics of an adversary targeting information systems.

Použito v metodice