Port Number

Port

Prvek softwaru pro proces nebo aplikaci, který slouží jako koncový bod komunikace pro protokoly IP protokolu Transport Layer (UDP a TCP).


Port Number

Port

A process or application-specific software element serving as a communication endpoint for the Transport Layer IP protocols (UDP and TCP).

Použito v metodice