Port Number

Port

Prvek softwaru pro proces nebo aplikaci, který slouží jako koncový bod komunikace pro protokoly IP protokolu Transport Layer (UDP a TCP).

Použito v metodice