Portable Device

Malé, snadno přenositelné počítačové zařízení, jako například smartphone, notebook nebo tabletový počítač.


Portable Device

A small, easily transportable computing device such as a smartphone, laptop or tablet computer.

Použito v metodice