Portal

Vysokorychlostní architektura pro vzdálený přístup, která je založena na serveru, který nabízí teleworkerům přístup k jedné nebo více aplikacím prostřednictvím jediného centralizovaného rozhraní.


Portal

A high-level remote access architecture that is based on a server that offers teleworkers access to one or more applications through a single centralized interface.

Použito v metodice